ScreenShot074

HUKUM NUN MATI DAN TANWIN

ScreenShot074Apakah yang dimaksudkan dengan nun sakinah (نْ)?

Ia lebih dikenali dengan nun mati bersifat ghunnah iaitu dengung.

Tanwin pula ialah dua baris samaada dua baris diatas , dua baris di bawah, dan dua baris dihadapan.

Apabila nun sakinah (نْ) ataupun  tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang tertentu daripada 6 hukum di atas sebagai contoh bertemu dengan huruf ح -( huruf izhar ) maka bacaan  nun sakinah (نْ) ataupun  tanwin perlulah diizharkan iaitu perlu dijelaskan. Sekiranya huruf nun sakinah (نْ) ataupun tanwin bertemu dengan huruf ikhfak maka bacaan perlu diikhfa’kan. Sekiranya  nun sakinah (نْ) ataupun  tanwin bertemu dengan huruf idgham maka  nun sakinah (نْ) ataupun  tanwin perlu diidghamkan.

 Terdapat 6 Hukum Yang Melibatkan Nun Mati dan Tanwin :

 

 1- Izhar Halqi

2-Idgham Ma’al Ghunnah

3-Idgham Bilal Ghunnah

4- Izhar Mutlaq

5-Iqlab

6-Ikhfa Haqiqi

 

Kita kupaskan satu persatu hukum pada entry yang berbeza. Semoga bermanfaat.

#QuranPower

#TajwidPower

 

Teks : Firdaos Mohd Rawi

Gambar : Simpanan Peribadi

Kelebihan Mempelajari Al-quran

Leave A Response

* Denotes Required Field