IQLAB

HUKUM NUN MATI DAN TANWIN ( IQLAB )

TEKS : Firdaos Bin Mohd Rawi
Gambar : Simpanan Peribadi

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani
Hukum yang seterusnya yang berkaitan dengan nun mati dan tanwin adalah Iqlab. Hurufnya ada satu sahaja iaitu ب. Apabila huruf nun yang bertanda sukun atau tanwin datang selepasnya huruf ب maka Iqlab akan.berlaku.

PENGERTIAN IQLAB

DARI SEGI BAHASA : ia bermaksud menukar sesuatu daripada rupa asalnya.

DARI SEGI ISTILAH : menukarkan bunyi huruf nun sakinah atau tanwin kepada bunyi huruf mim yang ringan dengan ikhfak dan dengung.

HURUF :  terdapat satu huruf sahaja iaitu huruf      ب

Contoh Iqlab adalah seperti berikut :

Dalam satu kalimah :
satu kalimah
  Dalam dua kalimah :
Dalam Dua Kalimah
Ketika membaca kalimah ini seperti  menukarkan huruf nun sakinah ataupun tanwin  kepada huruf mim seperti berikut :
Contoh Iqlab
NOTA

Teknik bacaan Iqlab ini dinamakan Ikhfa’ Majazi. Berbeza dengan hukum Ikhfak Hakiki. Ketika bacaan Iqlab huruf nun sukun atau tanwin dibaca dengan bunyi  Huruf Mim. Tetapi bacaan bukan dibaca secara merapatkan bibir. Bibir terbuka sedikit.  Dinamakan dengan Iqlab kerana bunyi nun atau tanwin ditukar kepada bunyi mim. Di dalam tulisan Resm Othmani  hukum Iqlab ini ditandakan dengan mim yang kecil. Terdapat Mushaf yang mewarnakan huruf mim kecil itu dengan warna hijau. Hijau memberi makna bacaan tersebut perlu didengungkan.

Leave A Response

* Denotes Required Field