QALQALAH

Teks : Firdaos Mohd Rawi

Gambar : Simpanan Peribadi

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani
Huruf Qalqalah

Qalqalah merupakan salah satu daripada sifat huruf.

Qalqalah dari segi bahasa bermaksud pantulan.

Qalqalah terbahagi kepada dua bahagian

Bahagian Qalqalah
Qalqalah Kubra adalah ketika memberhentikan bacaan (waqaf bacaan ) pada huruf Qalqalah seperti :
Qalqalah Sughra adalah apabila huruf qalqalah berada di pertengahan kalimah atau ayat seperti:
Contoh Qalqalah Sughra
Sekiranya pada kalimah-kalimah yang mengandungi huruf qalqalah bertanda sukun di atas kita membacanya tanpa berhenti pada huruf tersebut maka ia dinamakan Qalqalah Sughra. Sekiranya kita berhenti pada huruf qalqalah tersebut di atas maka ia dinamakan dengan Qalqalah Kubra.
Contohnya pada kalimah
Qalqalah Sughra Dan Kubra
Sekiranya kita menyambung bacaan maka ia dinamakan Qalqalah Sughra. Sekiranya kita memberhentikan bacaan kita pada huruf ق  maka dinamakan ia dengan Qalqalah Kubra.
Qalqalah Sughra Dan Kubra 2
Kelebihan Mempelajari Al-quran

Leave A Response

* Denotes Required Field