Istiazah Dan Basmalah

Cara Bacaan Antara Isti’azah Dan Basmalah

بسم الله الرحمن الرحيم

Antara bacaan istiazah, iaitu

 

auzubillah

 

 

dan juga basmalah iaitu

 

608120868-bismillah

 

 

dengan awal surah.

 

Terdapat 3 cara bacaan.

 

1- Membaca istiazah dengan waqaf ( berhenti ) dan setelah itu membaca basmalah dan waqaf (berhenti) dan membaca awal surah.

 

 

2- Membaca istiazah dengan waqaf (berhenti ) dan membaca basmalah tanpa berhenti dan disambung terus bacaan awal surah.

 

 

3- Membaca istiazah tanpa waqaf (berhenti ) dan terus menyambung bacaan dengan bismillah dan terus disambung dengan awal surah.

 

Berikut gambaran bacaan istiazah, basmalah dan awal surah.

 

Cara Baca Istiazah Dan Basmalah

 

Leave A Response

* Denotes Required Field