Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadith dari Hajjaj bin Minhal dari Syu’bah dari Alqamah bin Martsad dari Sa’ad bin Ubaidah dari Abu Abdirrahman As-Sulami dari Uthman bin Affan Radhiallahu anhu, bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ .

“Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya.”

Ulum Al-Quran

Bacaan berkenaan dengan sejarah al-Quran

Qiraat

Pengenalan tentang ilmu Qiraat

Surah Pilihan

Surah pllihan untuk diamalkan 

Articles

BELAJAR ALQURAN SENDIRI

Ada yang bertanya cara bagaimana nak belajar membaca al-Quran sendiri. Berikut merupakan halangan bagi seseorang untuk mempelajari al-Quran secara berguru. Ya dengan kesibukan tugas harian

Read More »

CARA SAIDINA UTHMAN MENULIS MUSHAF

Ketika Saidina Uthman mula memilih sahabat-sahabat untuk menulis al-Quran,beliau telah meminta sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Ada beberapa perkara yang dipastikan sebelum sesuatu ayat

Read More »

Contact me

Ada soalan? Hantar email kepada kami