Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadith dari Hajjaj bin Minhal dari Syu’bah dari Alqamah bin Martsad dari Sa’ad bin Ubaidah dari Abu Abdirrahman As-Sulami dari Uthman bin Affan Radhiallahu anhu, bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ .

“Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya.”

Ulum Al-Quran

Bacaan berkenaan dengan sejarah al-Quran

Qiraat

Pengenalan tentang ilmu Qiraat

Surah Pilihan

Surah pllihan untuk diamalkan 

Articles

ADAB MENUNTUT ILMU

Hakikatnya, kita semua sedar bahawa menuntut ilmu itu adalah satu kewajipan ke atas seorang Islam. Bahkan sebagai seorang manusia kita memang selalu belajar dalam hidup

Read More »

Contact me

Ada soalan? Hantar email kepada kami