MAD SILAH

Teks : Firdaos Mohd Rawi Gambar : Laptop بسم الله الرحمن الرحيم Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani Telah kita sebutkan sebelum ini hukum berkenaan dengan Mad Munfassil dan Mad Muttasil. Untuk kali ini kita akan memahami satu lagi hukum mad iaitulah mad silah. Mad silah adalah mad yang mempunyai kaitan dengan…

Continue Reading →

QALQALAH

Teks : Firdaos Mohd Rawi Gambar : Simpanan Peribadi بسم الله الرحمن الرحيم Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani Qalqalah merupakan salah satu daripada sifat huruf. Qalqalah dari segi bahasa bermaksud pantulan. Qalqalah terbahagi kepada dua bahagian Qalqalah Kubra adalah ketika memberhentikan bacaan (waqaf bacaan ) pada huruf Qalqalah seperti : Qalqalah Sughra…

Continue Reading →

MIM SUKUN

TEKS : Firdaos Bin Mohd Rawi Gambar : Laptop Hukum Mim Sukun atau Hukum Mim Mati terbahagi kepada 3 bahagian. Contoh Hukum Mim Mati adalah seperti berikut :

Continue Reading →

IQLAB

HUKUM NUN MATI DAN TANWIN ( IQLAB ) TEKS : Firdaos Bin Mohd Rawi Gambar : Simpanan Peribadi بسم الله الرحمن الرحيم Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani Hukum yang seterusnya yang berkaitan dengan nun mati dan tanwin adalah Iqlab. Hurufnya ada satu sahaja iaitu ب. Apabila huruf nun yang bertanda sukun…

Continue Reading →

IKHFAK HAQIQI

Teks : Firdaos Mohd Rawi Gambar : Simpanan Peribadi   بسم الله الرحمن الرحيم Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani Antara hukum nun mati dan tanwin adalah ikhfak. Kesalahan ketika membaca ikhfak adalah membaca dengan tidak mendengungkan bacaan dengan kadar 2 harakat. Cara mendengungkan bacaan juga berbeza pada setiap huruf. MAKSUD IKHFAK…

Continue Reading →

MAD ‘IWADH

Teks : Firdaos Mohd Rawi Gambar : Laptop بسم الله الرحمن الرحيم Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani Mad ‘Iwadh merupakan bacaan panjang sebanyak 2 harakat yang berlaku apabila pembaca memberhentikan bacaan pada  huruf tanwin dua di atas kalimah yang diakhiri huruf alif. Untuk lebih memahami sila lihat contohnya  seperti di bawah:…

Continue Reading →

MAD ASLI

Teks : Firdaos Mohd Rawi Gambar : Simpanan Peribadi بسم الله الرحمن الرحيم Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani Mad Asli merupakan perkara yang asas yang perlu diketahui jika ingin membaca al-Quran dengan sempurna. Walaupun ia merupakan hukum yang mudah namun kesalahan ketika membaca huruf mad asli ini biasa juga dilakukan. PENGERTIAN…

Continue Reading →

IDGHAM MAAL GHUNNAH & IDGHAM BILA GHUNNAH

TEKS : Firdaos Bin Mohd Rawi Gambar : Simpanan Peribadi بسم الله الرحمن الرحيم Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani HUKUM NUN MATI DAN TANWIN TAJUK : IDGHAM MAAL GHUNNAH & IDGHAM BILA GHUNNAH Pengenalan : Idgham dari segi bahasa : membawa maksud memasukkan/ Idgham dari segi istilah : Menggabungkan bunyi yang…

Continue Reading →

MAD LAZIM

  بسم الله الرحمن الرحيم Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani Mad lazim berlaku apabila selepas huruf mad terdapat huruf yang bertanda sukun asli. Dinamakan mad lazim kerana semua ulamak qurra bersepakat ia lazim dibaca dengan kadar 6 harakah maka ia dinamakan mad lazim. Mad lazim terbahagi kepada dua. Pertama  dalam bentuk…

Continue Reading →

Penawar Sakit Hutang

94miskin

Teks : Firdaos Bin Mohd Rawi Gambar : Dari simpanan Laptop. Abu Said Al-Khudhri radhiyallahu ’anhu berkata: “Pada suatu hari Rasulullah   ﷺ   masuk masjid. Tiba-tiba ada seorang sahabat bernama Abu Umamah radhiyallahu ’anhu sedang duduk di sana. Baginda bertanya: ”Wahai Abu Umamah, kenapa aku melihat kau sedang duduk di luar waktu sholat?” Ia menjawab: ”Aku bingung…

Continue Reading →

Page 1 of 2